fredag 18. mars 2011

Romansk tid

Fra ca år 1100, til 1200 etter vår tidsregning er den perioden kunsthistorikerne kaller den romanske periode. Begrepet romansk tid er samlebegrep for kunst og arkitektur fra denne perioden. Men selvet begrepet romansk oppstod ikke før på 1800-tallet, og ble brukt for å beskrive den førgotiske arkitekturen og bygningskunsten. Den romanske perioden kalles også for rundbuestil.
Noe veldig karakteristisk ved den romanske perioden var å trekke inn bilder fra Det Gamle Testamentet. Og i noen tilfeller var det også fremstillinger av Jesus fødsel.
Kunsten fra denne perioden er veldig kjent som stivt og konservativt. Det var enkle bilder og tegninger, med flere forenklinger og geometriske former.
Det var ustabile kår, både økonomisk og politisk på denne tiden i Vest-Europa. Kirken ble en sentral rolle i hverdagen.
I Norge har vi beholdt en spesiell type romansk kirkebygg i tre. Stavkirkene. Disse kirkene representerer de mest avanserte typen trekonstruksjoner på middelalderen i Nord-Europa.
Dette er min tegning i forholf til romansk tid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar